Jan Quintus Zwart nieuwe dirigent ’PRAISE HIM’

'Met elkaar zingend getuigen van persoonlijk geloof' 
Jan Quintus Zwart is de nieuwe dirigent van het Chr.Gem.Drechtsteden-koor Praise Him. Hij heeft de muzikale leiding overgenomen van Martin Zonnenberg. 
De nieuwe leidsman stamt uit een familie die vooral in protestants christelijk Nederland heel veel jaren de toon heeft gezet. Met name zijn grootvader, de organist Jan Zwart, was een inspirerende figuur. Een toonkunstenaar die de protestantse orgelcultuur kleur en glans heeft gegeven. 
Jan Quintus Zwart spreekt er over met warmte in zijn stem. "In onze familie was hij bijna een mythische figuur. Hij, maar ook wij als familie, zijn geraakt door de combinatie muziek en evangelie': Zelf is het vooral de menselijke stem die hem raakt. "Weet je, je hart zit dicht bij je stembanden en dus kunnen mensen verdriet en blijdschap juist in het lied zo wonderlijk mooi en indringend tot uitdrukking brengen". 
De nieuwe dirigent van Praise Him is in Nederland bepaald geen onbekende. Vooral zijn betrokkenheid bij het programma Nederland Zingt van de Evangelische Omroep heeft daar aan bijgedragen. En niet te vergeten de inspirerende wijze waarop hij het Holland Koor dirigeert, waarmee hij geregeld concerten gaf en geeft in Israel. 
Blijft de vraag waarom zoveel mensen zo graag zingen? Wat is voor hem bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van zo'n groot christelijk koor als Praise Him? Zwart twijfelt niet. "Weet je, veel oude en nieuwe liederen spreken de mensen nog altijd aan. Mijn collega André Bijleveld formuleerde het zo: 'Het koor is voor velen nog het enige dat ze bindt aan de kerk der vaderen: Dat is ook mijn ervaring. Het is voor velen een kapstok, een belangrijk voertuig voor gelovigen. De kracht van die boodschap wordt door velen onderschat. Zelfs door predikanten". Daarom is hij verguld met het feit dat hij vanaf donderdag 25 augustus Praise Him mag leiden. Zijn benoeming ervaart hij niet als toeval, maar als Gods leiding in zijn leven. Hij zegt het zonder aarzelen of opsmuk. En hij kijkt er nu al naar uit. 
Of hij streeft naar het grootste en/of beste koor van Nederland? "Nee, dat is niet mijn ideaal. Uiteraard moet je juist als christelijk koor optimaal willen presteren. Maar met elkaar zingend getuigen staat beslist voorop. Leuk als mensen klappen na afloop van een concert, maar het is nog veel fijner als iemand door onze zang in stilte gesterkt of getroost wordt. Dat mensen in hun hart worden geraakt! Als koor en dirigent moet je dat gezamenlijk uitstralen en met minder geen genoegen nemen". 
Hij ziet er niet tegenop wekelijks naar de Andreaskerk in Hollands oudste stad te rijden. "Misschien kom ik mijn neef Boudewijn Zwart, beiaardier van de Grote Kerk, nu wel wat meer tegen".
AD DRECHTSTEDEN
redacteur: HERMAN KERSBERGEN


Nu te verkrijgen: 
Onze nieuwste CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
'Praise Him'
o.l.v.
Jan Quintus Zwart
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
prijs: € 14,95
BestelEerstvolgende concert: 13 april Zwijndrecht Bethelkerk, Rotterdamse weg 73