Home

Zingen voor Gods troon mogen wij hier op aarde leren. Dat was de voornaamste reden om te komen tot de oprichting van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him op 11 januari 1993 in Dordrecht.

De grondslag voor het koor is Gods Woord; de naam Praise Him spreekt dan ook voor zich. Het koorrepertoire bestaat ondermeer uit psalmen, gezangen, spirituals en Engelse hymnes. 

Veel koorleden zijn afkomstig uit één van de Drechtsteden, waaraan het koor zijn naam ontleent. Met veel enthousiasme komen deze koorleden iedere week naar de Andreaskerk in Dordrecht om daar de repetities bij te wonen. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.

Wanneer u na het lezen van de verschillende pagina's van onze website ook enthousiast bent geworden, kunt u op onze informatiepagina meer lezen over het vrijblijvend bijwonen van enkele repetities en over hoe u lid kunt worden van Praise Him.

Jubileumjaar

Bestellen toegangskaarten 20 oktober

Via de persberichten is een verkeerd telefoonnummer doorgekomen, waar toegangskaarten voor 20 oktober besteld kunnen worden.

Dit moet zijn: 06-51342620

 

Jubileumjaar Praise Him

Op zaterdag 23 december 2017 hebben wij in een bijna  volle Grote Kerk van Dordrecht een geweldig Kerstfeest gevierd voor groot en klein, met na afloop de traditionele glühwein en warme chocolademelk.

Met het zingen van ‘Een nieuw Begin’ tijdens dit Kerstfeest zijn wij ons jubileumjaar begonnen.

11 januari 2018 was het precies 25 jaar geleden dat het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him werd opgericht.

Dit hebben we feestelijk gevierd met een receptie waar we veel leden en oud leden mochten begroeten.

We hebben met elkaar koffie en gebakje op,

 gebeden, gezongen, er werden toespraken gehouden

en er was tijd voor een drankje en een knabbeltje.

Ook werden op deze avond 31 koorleden in het zonnetje gezet omdat zij al vanaf de eerste repetitieavond lid zijn.

Zij kregen een roos en een oorkonde.

De bestuursleden toonden ook de nieuwe koorkleding.

18 januari jl zijn we weer begonnen met repeteren om mooie concerten te geven in dit jubileumjaar.

Dit alles onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Wilt u met ons meezingen of eens komen kijken, kom dan op donderdagavond naar de Andreaskerk, J. van Heemskerckstraat 19  te Dordrecht van 20.00-22.00 uur.

Nu hebben we zomervakantie maar op donderdag 30 augustus gaan we weer starten en ons voorbereiden op ons jubileumconcert van 20 oktober 2018.

 


Kort nieuws

Tijdelijk meezingen met Praise Him

Op 20 oktober 2018 geeft Praise Him een groot jubileumconcert ter ere van haar 25-jarig bestaan in de Grote Kerk te Dordrecht. Oud-leden, maar ook nieuwe leden worden van harte uitgenodigd om op projectbasis aan dit concert deel te nemen.

Lijkt het u leuk om een keer met ons mee te komen zingen dan bent u van harte welkom. De repetities vinden vanaf donderdag 30 augustus van 20.00 – 22.00 uur wekelijks plaats in de Andreaskerk,

J.v. Heemskerckstraat 19 te Dordrecht.

Aanmelden kan via info@praisehim.nl.

De kosten van deelname bedragen EUR 15,00.

Gewoon lid worden mag natuurlijk ook. Onze gastvrouwen ontvangen u graag en maken u wegwijs bij zo’n groot koor.


Recent nieuws

zaterdag 20 oktober

Massale koor en samenzang

Grote Kerk - Dordrecht 
Aanvang 20.00 uur; Kerk open 19.30 uur

'PRAISE HIM' viert deze avond haar 25-jarig jubileum

Kaarten gratis te bestellen:

06-51342620

info@praisehim.nlNa afloop nog

een gezellig samenzijn

met een hapje en een drankje​Nu te verkrijgen: 
Onze nieuwste CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
'Praise Him'
o.l.v.
Jan Quintus Zwart
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
prijs: € 14,95
BestelEerstvolgende concert: 20 oktober Dordrecht Grote Kerk, Gelderse Kade 2