Home

Zingen voor Gods troon mogen wij hier op aarde leren. Dat was de voornaamste reden om te komen tot de oprichting van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him op 11 januari 1993 in Dordrecht.

De grondslag voor het koor is Gods Woord; de naam Praise Him spreekt dan ook voor zich. Het koorrepertoire bestaat ondermeer uit psalmen, gezangen, spirituals en Engelse hymnes. 

Veel koorleden zijn afkomstig uit één van de Drechtsteden, waaraan het koor zijn naam ontleent. Met veel enthousiasme komen deze koorleden iedere week naar de Andreaskerk in Dordrecht om daar de repetities bij te wonen. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.

Wanneer u na het lezen van de verschillende pagina's van onze website ook enthousiast bent geworden, kunt u op onze informatiepagina meer lezen over het vrijblijvend bijwonen van enkele repetities en over hoe u lid kunt worden van Praise Him.

Kort nieuws

PRAISE HIM voert het oratorium "Schepping" uit

Op zaterdag 12 november zal PRAISE HIM o.l.v. haar dirigent Jan Quintus Zwart in de Bethelkerk te Zwijndrecht uitvoeren. Tijdens de uitvoering van dit unieke werk, zal er gebruik gemaakt worden van aansprekende beelden, waardoor het gehele stuk nog indrukwekkender wordt.

Het oratorium “Schepping” werd gecomponeerd door Johan Bredewout. Het ca. 45 minuten durende werk bestaat uit 25 delen. Vele daarvan zijn ook afzonderlijk uitvoerbaar. Er zijn 16 koordelen, 2 instrumentale delen en 7 tekstdelen.

De prachtige inspirerende teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter. De componist voorzag deze teksten van mooie, aansprekende muziek, waarin de teksten zeer beeldend zijn getoonzet.

De muziek is oorspronkelijk maar er zijn ook herkenbare elementen ingebouwd. Zo is de melodie van het bekende lied “O, God die droeg ons voorgeslacht” in het stuk verwerkt. Het oratorium “Schepping” kent de volgende delen:
Het woord – Begin – Licht – Het uitspansel – De aarde was nu woest en ledig - De derde dag – Hoe groot en machtig is de Heer – Zon en maan – Zegen – God zag dat het goed was – Hoe groot en machtig is de Heer – Schepping van de mens – Zijn beeld – En God zag alles wat Hij gemaakt had – Sabbat – Finale.

Inhoud
Het oratorium “Schepping” begint en eindigt met een aanhaling van de bekende woorden uit het evangelie van Johannes: “In den beginne was het woord…” Niet zonder reden: in het scheppingsverhaal dat we kennen uit het bijbelboek Genesis komen de woorden “en God zeide” maar liefst elf keer voor. “Schepping” volgt het verhaal uit Genesis op de voet en eindigt pas met de zevende dag, de sabbat, die vooruitwijst naar de eeuwige sabbat die God voor zijn schepping heeft bereid. We zijn niet de eersten die hierover spreken en zingen: ook de psalmdichters uit het Oude Testament werden geïnspireerd door de pracht van de schepping waarin zij de machtige hand van God herkenden. Zo zal men, de scheppingsdagen volgend, in dit oratorium ook veel woorden tegenkomen die ontleent zijn aan de Psalmen, afgewisseld door enkele liederen met een overdenkend karakter. De boodschap van dit oratorium wil zijn: het is Gods woord dat spreekt met macht, alles heeft voortgebracht, maar ook bewaart voor Zijn heerlijke toekomst!

Uitvoering

Tijdens het concert zal PRAISE HIM  worden begeleidt door André van Vliet - vleugel en Martin Zonnenberg – orgel. Voorafgaande aan het oratorium zal er nog koor- en samenzang zijn.  Het programma begint om 20.00 uur.


 


Recent nieuws


Nu te verkrijgen: 
Onze nieuwste CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
'Praise Him'
o.l.v.
Jan Quintus Zwart
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
prijs: € 14,95
Bestel


Eerstvolgende concert: 12 november Zwijndrecht Bethelkerk, Rotterdamse weg 73