Home

Zingen voor Gods troon mogen wij hier op aarde leren. Dat was de voornaamste reden om te komen tot de oprichting van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him op 11 januari 1993 in Dordrecht.

De grondslag voor het koor is Gods Woord; de naam Praise Him spreekt dan ook voor zich. Het koorrepertoire bestaat ondermeer uit psalmen, gezangen, spirituals en Engelse hymnes. 

Veel koorleden zijn afkomstig uit één van de Drechtsteden, waaraan het koor zijn naam ontleent. Met veel enthousiasme komen deze koorleden iedere week naar de Andreaskerk in Dordrecht om daar de repetities bij te wonen. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.

Wanneer u na het lezen van de verschillende pagina's van onze website ook enthousiast bent geworden, kunt u op onze informatiepagina meer lezen over het vrijblijvend bijwonen van enkele repetities en over hoe u lid kunt worden van Praise Him.

Jubileumjaar

Jubileumjaar Praise Him

Op zaterdag 23 december 2017 hebben wij in een bijna  volle Grote Kerk van Dordrecht een geweldig Kerstfeest gevierd voor groot en klein, met na afloop de traditionele glühwein en warme chocolademelk.

Met het zingen van ‘Een nieuw Begin’ tijdens dit Kerstfeest zijn wij ons jubileumjaar begonnen.

11 januari 2018 was het precies 25 jaar geleden dat het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him werd opgericht.

Dit hebben we feestelijk gevierd met een receptie waar we veel leden en oud leden mochten begroeten.

We hebben met elkaar koffie en gebakje op,

 gebeden, gezongen, er werden toespraken gehouden

en er was tijd voor een drankje en een knabbeltje.

Ook werden op deze avond 31 koorleden in het zonnetje gezet omdat zij al vanaf de eerste repetitieavond lid zijn.

Zij kregen een roos en een oorkonde.

De bestuursleden toonden ook de nieuwe koorkleding.

Tijdens het Passieconcert in Zwijndrecht stond het hele koor in nieuwe koorkleding.

Na de zomervakantie hebben we al weer een concert gegeven in Kampen en in de Grote Kerk te Dordrecht. Dit laatste was een groot feest t.g.v. ons 25-jarig jubileum.

Met het Kerstfeest in de Grote Kerk hebben wij ons jubileumjaar afgesloten. 

Nu gaan we weer repeteren voor het Passieconcert op 13 april 2019 in de Bethelkerk in Zwijndrecht.

Wilt u met ons meezingen of eens komen kijken, kom dan op donderdagavond naar de Andreaskerk, J. van Heemskerckstraat 19  te Dordrecht van 20.00-22.00 uur.

 


Kort nieuws

Foto nieuwe outfit

Met tekst


Recent nieuwsNu te verkrijgen: 
Onze nieuwste CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
'Praise Him'
o.l.v.
Jan Quintus Zwart
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
prijs: € 14,95
BestelEerstvolgende concert: 13 april Zwijndrecht Bethelkerk, Rotterdamse weg 73