Meezingen met Praise Him

Tijdens ons Passieconcert op zaterdag 13 april 2019 in de Bethelkerk te Zwijndrecht zullen wij de cantate 'Portrait in Grace' van Joseph M. Martin uitvoeren. Deze cantante beweegt zich door het buitengewone leven van Christus en vertelt het verhaal van Zijn daden van liefde en verlossende geschenk aan de wereld. Lijkt het u leuk om aan dit project mee te werken dan bent u vanaf donderdag 31 januari a.s. van harte welkom de repetities bij te wonen.

Onze repetities vinden plaats in de Andreaskerk, J. van Heemskerckstraat 19 te Dordrecht.

De kosten van deelname bedragen € 15,00.

Aanmelden kan via info@praisehim.nl

Wij verwelkomen u graag!


Home

Zingen voor Gods troon mogen wij hier op aarde leren. Dat was de voornaamste reden om te komen tot de oprichting van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him op 11 januari 1993 in Dordrecht.

De grondslag voor het koor is Gods Woord; de naam Praise Him spreekt dan ook voor zich. Het koorrepertoire bestaat ondermeer uit psalmen, gezangen, geestelijke liederen, spirituals en Engelse hymnes. 

Veel koorleden zijn afkomstig uit de Drechtsteden, waaraan het koor zijn naam ontleent. Met veel enthousiasme komen deze koorleden iedere week naar de Andreaskerk in Dordrecht om daar de repetities bij te wonen. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.

Wanneer u na het lezen van de verschillende pagina's van onze website ook enthousiast bent geworden, kunt u op onze informatiepagina meer lezen over het vrijblijvend bijwonen van enkele repetities en over hoe u lid kunt worden van Praise Him.

Kort nieuws

Foto nieuwe outfit

Met tekst


Recent nieuwsNog te verkrijgen: 
onze CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
'Praise Him'
o.l.v.
Jan Quintus Zwart
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
prijs: € 14,95
BestelEerstvolgende concert: 13 april Zwijndrecht Bethelkerk, Rotterdamse weg 73