Home

Zingen voor Gods troon mogen wij hier op aarde leren. Dat was de voornaamste reden om te komen tot de oprichting van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him op 11 januari 1993 in Dordrecht.

De grondslag voor het koor is Gods Woord; de naam Praise Him spreekt dan ook voor zich. Het koorrepertoire bestaat ondermeer uit psalmen, gezangen, spirituals en Engelse hymnes. 

Veel koorleden zijn afkomstig uit één van de Drechtsteden, waaraan het koor zijn naam ontleent. Met veel enthousiasme komen deze koorleden iedere week naar de Andreaskerk in Dordrecht om daar de repetities bij te wonen. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.

Wanneer u na het lezen van de verschillende pagina's van onze website ook enthousiast bent geworden, kunt u op onze informatiepagina meer lezen over het vrijblijvend bijwonen van enkele repetities en over hoe u lid kunt worden van Praise Him.

Kort nieuws

Benefietconcert in Nieuw-Lekkerland

Op DV donderdag 29 juni een Benefietconcert in de Rehobothkerk, Planetenlaan 30 in Nieuw-Lekkerland.

Aanvang 20.00 uur. De opbrengst is voor zorgboerderij HOME Sweet HOME in Uganda.

Medewerking verlenen Chr. gem. Drechtstedenkoor Praise Him, Chr. jeugdkoor o.l.v. Vincent van Dam.

Orgel Vincent van Dam en achter de piano Kees de Bruin. Jan Quintus Zwart heeft de algehele leiding.

Kaarten aan de kerk € 7,50 in de voorverkoop   € 6,00.

Verkrijgbaar via info@praisehim.nl of de koorleden.

Ook bij Simon-Speelgoed-Huishoud, Kleyburgplein 8, Fam. Verhaar, Schoenerstraat 63 (tel. 685053) en Fam. de Koning, Roerdomp 13 (tel. 681838), allen in Nieuw-Lekkerland.

U bent allen van harte welkom

 


Recent nieuws


Nu te verkrijgen: 
Onze nieuwste CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
'Praise Him'
o.l.v.
Jan Quintus Zwart
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
prijs: € 14,95
BestelNu te verkrijgen: 
Onze nieuwste CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
'Praise Him'
o.l.v.
Jan Quintus Zwart
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
prijs: € 14,95
Bestel


Eerstvolgende concert: 29 juni Nieuw Lekkerkland Rehobothkerk, Planetenlaan 30